vé số tự chọn max 4d

33 Năm Luôn Yêu Chiều Vẻ Đẹp Đích Thực – Ưu đãi Trang sức Kim Cương đến 13%

Trang sức Kim Cương, Vỏ Trang Sức Kim Cương Ưu đãi đến 13% Mua 1 ưu đãi 6%, mua 2 ưu đãi 13%. Chỉ áp dụng tại 166 cửa hàng.
Xem thêm, còn 125 sản phẩm
Trang sức Kim Cương Ưu đãi 3% cho KH mới/kết nối - Ưu đãi đến 8% cho KH VIP Chỉ cho 03 ngày 23/04 - 25/04/2021
Tất cả Trang sức Vỏ Kim Cương Ưu đãi 3% cho KH mới/kết nối - Ưu đãi đến 8% cho KH VIP Chỉ cho 03 ngày 23/04 - 25/04/2021
Nâng cấp Kim cương Rời Trợ giá thu đổi 100%
Ưu đãi Kim Cương & Đá Rời Chỉ cho 03 ngày 23/04 - 25/04/2021
Nâng cấp Kim cương Rời
Trợ giá thu đổi 100% *Áp dụng tại cửa hàng
Xem chi tiết
Tất cả Kim cương rời/đá rời
Ưu đãi 2% cho khách hàng Kết Nối/Mới,
Ưu đãi đến 4% cho khách hàng VIP
Xem chi tiết
Hóa đơn Trang sức Bạc từ 500.000đ trở lên: tặng Ecode trị giá 100.000đ cho Trang sức Style by PNJ
Xem thể lệ
Trang sức bạc Ưu đãi đến 33%
Xem thêm, còn 274 sản phẩm
Trang sức bạc Mua càng nhiều Ưu đãi càng lớn
Xem chi tiết thể lệ

Mề

Mua 1 ưu đãi 7%
mua 2 ưu đãi 10%

 
Chọn quà tặng Trang sức bạc
8.333.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
5.969.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Mặt dây chuyền PNJ Vàng trắng 14K đính đá Topaz * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
7.202.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
4.446.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
7.854.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
9.486.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
6.637.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Ưu đãi 2% tối đa 500.000đ cho khách hàng mới Chỉ áp dụng tại cửa hàng. Xem chi tiết
Trang sức Kim Cương Disney | PNJ Ưu đãi 3% cho khách hàng Kết Nối/Mới,
Ưu đãi đến 8% cho khách hàng VIP
Xem chi tiết
Trang sức Bạc Disney | PNJ Ưu đãi 15% cho khách hàng Kết Nối/Mới,
Ưu đãi đến 20% cho khách hàng VIP
Xem chi tiết
Ưu đãi 2% tối đa 500.000đ cho khách hàng mới Chỉ áp dụng tại cửa hàng Xem chi tiết